×

Erkenningsregeling voor diertransport

Dinsdag 23 november 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vee&Logistiek Nederland hecht veel waarde aan het verder optimaliseren van het vervoer van dieren. Daarom lanceren zij de Erkenningsregeling voor diertransport: Quality Livestock Transport (QLT). "Met deze Erkenningsregeling willen we afspraken vastleggen over dierenwelzijn, preventie van dierziekteverspreiding, het gebruik van adequate transportmiddelen en gedegen vakmanschap." De kwaliteitsregeling start per 1 januari 2022 voor de varkenssector.
 
Varkens van erkende varkensbedrijven naar Nederlandse slachterijen dienen per die datum door een QLT-deelnemer vervoerd te worden. Daarmee wordt de schakel transport in de keten geborgd. In een later stadium zal ook het biggentransport (1-7-2022) en internationaal varkenstransport (1-7-2023) door erkende transporteurs plaatsvinden.
 
Kwaliteit veetransport
De kwaliteit van het transport van dieren staat hoog op de agenda van alle ondernemers die actief zijn in de vee- en vleesketen. Op de boerderij, de opfokbedrijven, verzamelcentra tot en met de slachterij. "Met deze Erkenningsregeling maken we met elkaar afspraken over het transport van dieren en worden de dieren alleen vervoerd door een erkende transporteur. Daarmee is naast de inhoudelijke afspraken ook het vakmanschap van de chauffeur geborgd."
De gezamenlijke afspraken van de veelogistieke sector die vervat zijn in een erkenningsregeling voor diertransport, zijn daarvoor een waardevolle basis. Denk aan: preventie van dierziekteverspreiding, hygiënebesef, borging van dierenwelzijn, gebruik van adequate transportmiddelen en vakmanschap van chauffeurs.
 
Meerdere schakels

In de varkensketen zijn al meerdere schakels in de sector met eigen regelingen geborgd. De varkenshouders, de slachterijen, de voerleveranciers en de dierenartsen. Met de Erkenningsregeling QLT wordt het vervoer van dieren als belangrijke schakel daaraan toegevoegd.