×

Slagers die zelf slachten 10 jaar verenigd

Donderdag 29 februari 2024
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Ambachtelijk slagers die naast een slagerij ook een eigen slachterij hebben, worden zeldzaam in Nederland. In 2014 richtte Koninklijke Nederlandse Slagers de Vereniging Zelfslachtende Slagers (VZS) op, om deze ondernemers te vertegenwoordigen, zodat zij hun ambacht kunnen blijven uitoefenen. Er is veel bereikt voor de zelfslachtende slagers, die duidelijk in beeld zijn bij overheid en politiek. Ondanks het krimpende aantal leden, zijn er ook successen te vieren voor de Vereniging. Dit jaar bestaat de vereniging voor deze authentiek ambachtelijke bedrijven tien jaar.

VZS is opgericht voor slachters die voor eigen toonbank slachten, maar ook voor andere slagers en horeca in de nabije omgeving: de kleine slachters. De vereniging heeft een kwaliteitssysteemontwikkeld. Het houdt in dat leden gebruikmaken van protocollen en standaardwerkwijzen waarmee aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Hiermee werken zij volgens de wettelijke eisen van voedselveiligheid, hygiëne en dierenwelzijn. Maar, ondanks het systeem, blijft veel regelgeving over die vooral gericht is op grote bedrijven. VZS vraagt om maatwerk in deze wetgeving om regeldruk, toezicht en kosten zoveel mogelijk te beperken.

Wat doet VZS?
VZS verdedigt de belangen van deze slagers. Daarom overlegt VZS frequent met het Ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over wet- en regelgeving (NVWA), het toezicht en andere knelpunten voor kleine en middelgrote slachters. VZS heeft onder andere gerealiseerd dat de kosten voor keuring en toezicht beperkt blijft in 2024. Sinds enkele jaren richt het overheidsbeleid zich op instandhouding van de korte keten en het bevorderen van lokale, duurzame en diervriendelijke productie. De slagers die zelf slachten, verwachten daarom politieke steun en een werkbaar overheidsbeleid.

Wat maakt een zelfslachtende slager uniek?
Deze groep slagers biedt een uniek product aan de consument. Het vlees wordt zelf bewerkt en verkocht met persoonlijk advies, tegelijkertijd heeft de slager ook de selectie van lokaal vee en de slacht in eigen hand. De zelfslachtende slager is de vertegenwoordiger van de korte vleesketen. Een regionaal voedselsysteem wordt zo in stand gehouden. Meer kennis en beleving over de herkomst van voedsel leidt tot meer respect voor producent, product en dier. Door de kleinschaligheid van de slacht werkt deze slachter op een diervriendelijke wijze, met rust in het proces. De culturele waarde is vastgelegd door opname van het ambacht van de zelfslachtende slager in het Netwerk van Immaterieel Erfgoed. Ondanks de inzet van leden en de vereniging is het ledental van de Vereniging Zelfslachtende Slagers met een kwart teruggelopen naar 75 leden in tien jaar tijd.

Aan leden werd gevraagd hoe ze kijken naar hun lidmaatschap en het werk van VZS. Henk Jonkers van zelfslachtende slager Henk Jonkers in Est: “Het voordeel van de VZS is dat ik beter geïnformeerd ben en ik heb een duidelijk handboek en controlelijsten. Ik krijg duidelijkheid over de werkwijze van de NVWA en ik heb op een prettige manier contact met de inspecteurs.”

Herman Beerten, slachterij in Zieuwent: “Ik vind het een voordeel dat de karkasbemonstering (onderdeel van het kwaliteitssysteem, red.) goed is geregeld door de VZS; de afspraken worden voor me geregeld en er zijn goede protocollen en modules, waarmee onze werkwijze op papier is vastgelegd. De keuringskosten worden laag gehouden door de vereniging. En, als organisatie kun je meer dan als je alleen bent.”

Branche erkende meesterslager Wouter van de Veen, slagerij Wout van der Veen in Ederveen: “Een voordeel van het lidmaatschap van VZS is het ontzorgen van de regeldruk en het aanleveren van protocollen voor het slachten. Het heeft mij veel informatie opgeleverd, toen ik startte met slachten in 2020. Ik wens dat in de toekomst het kwaliteitssysteem uitgebreid kan worden voor leden die tot de middelgrote slachters behoren. Ik slacht voor de onderscheidende waarde van ons bedrijf en voor mij als ambachtsman.”

Meer informatie: www.knsnet.nl/zelfslachtende-slagers