×

'Maak duurzame toekomst veelogistieke sector mogelijk'

Maandag 28 juni 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vee&Logistiek-voorzitter Helma Lodders heeft namens de leden een brief gestuurd aan de partijleiders Rutte (VVD) en Kaag (D66) met het verzoek een duurzaam toekomstperspectief voor de veelogistieke sector op te nemen in hun aanzet voor een regeerakkoord.
 
De vee- en vleessector, waarin de veelogistieke sector een belangrijke schakel is, staat onder aanhoudende druk. Ondernemers in de veehandel, veetransport, verzamelcentra, vee-import en vee-export vormen een belangrijke schakel in de vitale voedselketen. In Nederland, in de regio met landen om ons heen zoals Duitsland, België en Frankrijk én wereldwijd.
 
Gelijk en eerlijk speelveld
Vee&Logistiek Nederland vraagt de nieuwe regering om de benodigde ruimte te bieden aan de verdere transitie van onze landbouw naar een duurzame voedselvoorziening, kwalitatief goed en betaalbaar voedsel en een solide toekomst voor alle schakels in de keten.

Voor een duurzaam verdienmodel en de Nederlandse economie is het belangrijk om op gelijke voet met ondernemers in andere Europese landen te kunnen concurreren. Daarin slagen wij alleen als er een gelijk speelveld is qua interpretatie, implementatie, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving.
 
Behoud Nederland exportland
Vee&Logistiek Nederland vraagt de regering de export van fokvee niet te ontmoedigen of verbieden maar juist te faciliteren. Die export is van belang voor onze eigen economie, maar ook voor de opbouw van de voedselvoorziening in bestemmingslanden. In eigen land zien we dat de export van fokvee de export van kennis en ondersteunende producten en diensten (stalinrichting, melkmachines) aanjaagt. Daarmee wordt het dierenwelzijn in de bestemmingslanden ook op een hoger niveau gebracht.

Zonder export treedt een grote verzwakking van de sector op. Vee&Logistiek Nederland en de sector werken actief aan een continue verbetering en waarborging van de kwaliteit van de exporten.
 
NVWA-organisatie
De NVWA is de organisatie die toeziet op de voedselproductie. De NVWA staat onder druk en dat veroorzaakt knelpunten waar veelogistieke ondernemers veel last van hebben. Groot aandachtspunt is het uitbreiden van de NVWA-capaciteit, bijvoorbeeld door ruimere inzet van praktijkmensen (keuringsdierenartsen voor o.a. exportcertificering), meer flexibiliteit en een betere planning, en het verhogen van de vakbekwaamheid van de dierenartsen.

Daarom verzoekt Vee&Logistiek Nederland de overheid om meer (financiële) middelen beschikbaar te stellen om de NVWA-organisatie efficiënt en aanspreekbaar in te richten. Vee&Logistiek Nederland vindt dat de NVWA een flexibele en efficiënte dienstverlening moet bieden, tegen redelijke tarieven. Daarnaast vragen we de overheid om transparantie in de NVWA-tarieven - zodat duidelijk is welke dienst tegen welke prijs wordt geleverd - en een kostentoerekening in lijn met de andere EU-lidstaten, en conform EU-regelgeving. Ook het boetebeleid van de NVWA moet grondig worden doorgelicht, omdat daar de menselijke maat volledig zoek is.
 
Versterking structuur kalverhouderij
De kalversector in Nederland is een zeer gespecialiseerde tak in de veehouderijsector, waarbij kalveren zeer specifieke aandacht krijgen. De kalverhouderij legt de lat hoog en wil zelf verdere stappen zetten binnen de huidige structuur van de kalverketen. Daarom verzoekt Vee&Logistiek Nederland het nieuwe kabinet in te zetten op overleg met de kalversector over deze verbeteringsmogelijkheden en daar ook fondsen voor beschikbaar te stellen.
 
‘Nee’ tegen radicaal dierenactivisme
Tot slot roepen we de overheid op stelling te nemen tegen het zwartmaken en terroriseren van hardwerkende ondernemers in de veetransport, -export en de handel. We leveren vakwerk in vee en kunnen niet toestaan dat anderen - uit welke motieven dan ook - de levende have die wij vervoeren onnodig in gevaar brengen. De oproep aan het komend kabinet is daarom opnieuw om krachtig stelling te nemen, in te grijpen en zo het tij van negatieve beeldvorming en radicalisering te keren.