×

Verbinding en inspiratie op inspiratiedag Livar in Echt

Maandag 24 juni 2024
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Met groot enthousiasme kijkt Livar terug op de succesvolle inspiratiedag die plaatsvond op de historische kloosterboerderij van Abdij Lilbosch in Echt. De dag, georganiseerd om de samenwerking en inspiratie onder alle stakeholders van de korte Livarketen te bevorderen, bleek een doorslaand succes. De aanwezigen, afkomstig uit alle schakels van de keten, gingen met hernieuwde energie en ideeën naar huis. Deze bijzondere bijeenkomst stond naast inspireren en leren natuurlijk ook in het teken van het 25-jarig jubileum van Livar.

Eén van de hoogtepunten van de dag was het levendige debat, gevoerd met een panel van experts uit de sector t.w. Rosan de Groot (Dierenbescherming), Koos van Essen (KNS), Alex Datema (Rabobank), Maurits Steverink (True Food Projects) en Frank de Rond (Livar). Dit debat, onder leiding van dr. Merel Postma en Jos Tobben, bood een open platform waar verschillende inzichten en ervaringen gedeeld werden over onderwerpen zoals, ambacht, verwaarding, dierenwelzijn, true value en ketenborging. De open en inspirerende discussies gaven alle aanwezigen nieuwe perspectieven en versterkten de onderlinge banden binnen de keten.

Inspiratiemarkt
Na het debat volgde de Livar Inspiratiemarkt, die eveneens een groot succes bleek. De markt bood de aanwezige professionals uit de food- en agrisector een unieke kans om de diverse facetten van de Livarketen te ontdekken. Innovaties, producten en diensten werden tentoongesteld wat leidde tot vruchtbare gesprekken en nieuwe inzichten. De muzikale omlijsting van de dag werd verzorgd door de legendarische drummer Cesar Zuiderwijk. Zijn unieke drumsessies op Big Green Eggs zorgden voor een bijzondere en energieke sfeer, wat de inspiratiedag nog een extra dynamisch tintje gaf.

"De dag heeft zijn doel meer dan bereikt: Het verbinden en inspireren van stakeholders van alle schakels in de Livarketen. Het evenement heeft de betrokkenheid en de samenwerking binnen de sector versterkt. De positieve reacties van de deelnemers bevestigen de waarde en waarden van dit evenement", laat Livar in een persbericht weten. "Livar kijkt ernaar uit om de vruchten van deze inspirerende dag te zien in toekomstige samenwerkingen en innovaties binnen de Livarketen. Wij danken alle deelnemers voor hun waarde(n)volle bijdrage."

Foto's: Lydie van den Crommenacker