×

Hitteprotocol van kracht voor veetransporteurs

Maandag 14 juni 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De eerste zomerse week van 2021 is al een feit. Als de temperaturen stijgen en het mooie weer langer aanhoudt, dan staan transporteurs en chauffeurs op scherp. Zij nemen, zoals van een goede vakman verwacht mag worden, extra maatregelen om het welzijn van dieren tijdens het transport bij warm weer zo goed mogelijk te waarborgen. Dit heet het Hitteprotocol.
 
Niemand is erbij gebaat dat de dieren vermoeid, gestrest of gewond op de plaats van bestemming aankomen. De maatregelen die de veetransporteurs nemen zijn vastgelegd in het hitteprotocol. Iedere chauffeur en transporteur kent dit protocol.
 
Vakman in vee
Chauffeurs die ingezet worden op de veetransporten leren naast hun opleiding en certificering om goed en zorgvuldig om te gaan met de dieren die zij vervoeren. Daarnaast is iedere chauffeur in het bezit van het wettelijk verplichte vakbekwaamheidsbewijs. Bij extreme temperaturen gelden extra regels. Deze regels zijn afspraken tussen het bedrijfsleven en het ministerie, vastgelegd in het protocol extreme temperaturen; het hitteprotocol.
 
Hitteprotocol
Het hitteprotocol treedt in werking bij een weersvoorspelling van 27°C. Vee&Logistiek Nederland attendeert haar leden zo vroeg mogelijk op de dagen waarop het hitteprotocol in werking treedt. Zij volgt hierbij - volgens afspraak met de NVWA - de KNMI-weerapp. In aanloop naar de zomerperiode vragen wij geregeld aandacht voor het hitteprotocol en delen wij voorbeelden uit de praktijk die voor verkoeling kunnen zorgen. Dat kunnen schaduwdoeken bij wachtplaatsen zijn, verneveling of ventilatoren.